VM-Sikring A/S er certificeret efter ISO 9001 standarden til at installere AIA anlæg efter forsikringsselskabernes krav.

Vi tilbyder at installere skræddersyede løsninger, der passer til netop dit behov, ud fra dine ønsker og krav.

Dette gælder også for privatalarmer.

(AIA betyder Automatisk Indbruds Anlæg)

En tyverialarm fra VM-Sikring A/S i Nordjylland, sikrer dit hjem eller din virksomhed optimalt. Vi bruger kun F&P-registreret udstyr, også hos private. Det er din sikkerhed for  at funktionaliteten er der når det gælder.

Sikring mod Tyveri

Hvis dit forsikringsselskab forlanger, at du tyverisikrer dit hjem eller din virksomhed, projekterer vi dit anlæg ud fra forsikringspolice sammen med dig, så du ved hvad du får. Der bliver naturligvis taget højde dine ønsker, så forsikringskrav og ønsker går op i en højere enhed.

Du får fuld dokumentation på dit anlæg, det er dit bevis overfor forsikringsselskabet om, at dit anlæg overholder gældende regler og krav.

Installering af tyverialarm

Ved installering af en tyverialarm fra VM-Sikring, får man også muligheden for overvågning af tekniske installationer.

Det kan være virksomheder der ønsker overvågning af eksempelvis frostrum, ventilationsanlæg og varmeanlæg. Det kan være en privat, der ønsker at få at vide hvis fyret går ud, eller hvis der vand på gulvet i kælderen. Dette er ikke noget der fordyrer det månedlige abonnement.

Kontakt os og få en professionel gennemgang, af de krav og ønsker der måtte være til tyverisikring hos dig.

Med en erhvervs tyverialarm fra VM-Sikring A/S er du sikret optimalt. Vi bruger kun udstyr der er godkendt af Forsikring & Pension. Det er din sikkerhed for at udstyret også virker når der er brug for det.

VM-Sikring A/S er certificeret til at lave forsikringsgodkendte alarmsystemer.

Enhver erhvervs opgave er individuel, så kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Forsikringsselskaberne stiller en række krav, når du skal forsikre din virksomhed. Forsikringskravene udmønter sig i et sikringsniveau – og dit sikringsniveau er et udtryk for den risiko, din virksomhed har for et indbrud. Dit niveau fastlægges ud fra de varer, du har til salg og værdien af disse varer samt værdien af det it-udstyr, du selv bruger i virksomheden. Jo mere attraktive dine varer er for indbrudstyve, des bedre indbrudssikring kræves. Og jo større koncentration af attraktive varer, des bedre indbrudssikring kræves.

Der er i alt seks sikringsniveauer, og hvert niveau beskriver nøje hvilke krav, der er til låse, forstærkninger af bygningsdele, gitre, elektronisk alarmovervågning m.v. Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, og sikringsniveau 60 er det højeste. Du skal altid anvende en certificeret installatør til at montere din sikring. Du skal endvidere have en installationserklæring fra installatøren som dokumentation for at sikringen er udført i henhold til dit sikringsniveau.

Med en privatalarm fra VM-Sikring A/S, får du sikret dit hjem optimalt. Udstyret vi bruger er testet og gennemafprøvet, for at blive registreret hos Forsikring & Pension (F&P). Det er din garanti for udstyr der virker, når behovet pludselig opstår.

Tyverisikring og overvågning

Dine muligheder er mange. Ud over selve tyverisikringen med bevægelsesmeldere eller dørkontakter, har du mulighed for overvågning af eksempelvis varmekilde, gas, brand og vand.

Har du et sommerhus, og får installeret en tyverialarm fra VM-Sikring A/S, har du mulighed for, hjemmefra, at tænde for varmen, så huset er opvarmet når du kommer frem, eller du har mulighed for at låse op for en lejer. Disse muligheder er ikke noget der fordyrer dit månedlige abonnement.

Privat abonnement hos VM-Sikring A/S, koster fra 98,00 kr. inkl. moms pr. måned.

VM Sikring A/S