ABA anlæg: VM-Sikring A/S er certificeret efter ISO 9001 standarden til at installere ABA anlæg efter myndighedernes og DBI’s Retningslinje 232 krav. Får du krav om eller ønsker du at installere et ABA anlæg, kan vi hjælpe, selvfølgelig i samarbejde med dig. (ABA betyder Automatisk Brand Alarmeringsanlæg)

ABDL anlæg: Et ABDL anlæg kan fungere selvstændigt på sin egen central eller kobles på et ABA anlæg. (ABDL betyder automatisk branddørslukning)

VM Sikring A/S